A SAE t'hem ofert 35 anys d'experiència, una formació presencial amb professors/es altament qualificats i en grups reduïts.

Centre d'Estudis SAE, a Sabadell, s'ha especialitzat en la formació empresarial: gestió empresarial i comptabilitat, informàtica, oposicions i reforç universitari.

SAE sempre ha tingut molt en compte l'evolució de la societat, adaptant les infraestructures, programes de formació i metodologies en funció de les necessitats dels alumnes, de les empreses i del món laboral.

Des de 1995 SAE també ha impartit formació ocupacional subvencionada pel SOC i el FSE, des de 1998 formació contínua subvencionada per a treballadors en actiu i des de 2004 ha estat centre homologat per la Diputació de Barcelona per impartir cursos a treballadors de l'àmbit de l'administració local. SAE ha format part de la xarxa Microsoft IT Academy i ha estat centre autoritzat per a la realització dels seus exàmens oficials MOS i ha colˇlaborat amb la Generalitat de Caralunya per realitzar els exàmens d'ACTIC.